מרכז חסד עולמי מוביל, מקצועי וייחודי
המשלב בין עולם הרפואה והמחקר המתקדם
לעולם הפסיקה ההלכתית לדורותיה בתחומי המשפחה
בראשות הרב מנחם בורשטין שליט”א